รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > ถังขยะพลาสติก
 • B-RW9264
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 16 ลิตร product icon
  ขนาด 270 x 295 x 395 มม.
 • B-RW9265
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 16 ลิตร 2 ช่องทิ้ง product icon
  ขนาด 27 x 29.5 x 39.5 ซม.
 • B-RW9298
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 34 ลิตร 2 ช่องทิ้ง product icon
  ขนาด 35 x 37.5 x 47 ซม.
 • BA-660P
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 660 ลิตร (แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ) product icon
  ขนาด 775x1310x1175MM.
 • BA-240HW
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร (แบบมีล้อเลื่อน ฝาเทอร์โบ)
  ขนาด 580 x 730 x 1220 มม.
 • BA-240BMA
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน (ฝาเจาะช่องทิ้งกลาง) product icon
  580 x 730 x 1135 MM.
 • BA-240P
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน (ฝาเรียบ) product icon
  ขนาด 580 x 730 x 1080 มม.
 • B-130HW
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 130 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝามีช่องทิ้ง product icon
  ขนาด 490x555x1070 MM.
 • BA-120BMA
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝาเจาะช่องทิ้งกลาง
  ขนาด 480 x 550 x 1000 มม.
 • B-130P
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 130 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ product icon
  ขนาด 495x555x1010 MM.
 • B-TB120HW
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝามีช่องทิ้ง สีใส
  ขนาด 470x470x970 MM.
 • B-120P-2-W
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ สีใส
  ขนาด 480x540x920 MM.
 • BW-240HW
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝามีช่องทิ้ง
  ขนาด 580x716x1230 MM
 • BW-240P
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ
  ถังขยะ ขนาด 580x716x1070 MM.
 • BW-120HW
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝามีช่องทิ้ง
  ขนาด 490x555x1110MM.
 • BW-120P
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ
  ขนาด 490x555x990MM.
 • BW-120-2HW
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝา2ช่องทิ้ง product icon
  ขนาด 490x555x1110MM.
 • BW-190-2HW
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 190 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝา2ช่องทิ้ง product icon
  ขนาด 580x715x1070MM.
 • B-40-2-W
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 40 ลิตร ฝาสวิง สีใส
  ขนาด340x340x750 MM.
 • B-120S
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร ฝาครอบทรงเหลี่ยม ฝาสวิง 2 ด้าน
  ขนาด 460x460x1050MM.
 • B-100R
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 100 ลิตร ทรงกลมใหญ่ ฝาแกว่ง
  ขนาด 500x850 MM.
 • B-RW9292
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 20 ลิตร ฝาแกว่ง product icon
  ขนาด 30 x 58 ซม.
 • B-60-2-W
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 60 ลิตร ฝาสวิง สีใส product icon
  ขนาด 380x380x830MM.
 • B-60
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 60 ลิตร ฝาสวิง
  ขนาด 380x380x830MM.
 • B-30
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 30 ลิตร แบบเท้าเหยียบ
  ขนาด 300x410x325MM.
 • B-40
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 40 ลิตร ฝาสวิง
  ขนาด 340x340x750 MM.
 • B-42
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 42 ลิตร แบบเท้าเหยียบ
  ขนาด 330x420x570MM.
 • B-RW9269
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 45 ลิตร ทรงกลม สีใส ขอบเงิน product icon
  ขนาด 390 x 525 MM.
 • B-523DC
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 14 ลิตร ฝาแกว่ง
  ขนาด 23.5 x 29 x 39 ซม.
 • B-RW9077
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 45 ลิตร ฝามีที่เขี่ยบุหรี่ product icon
  กรุณาโทรสอบถาม
 • B-RW9081-86
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกกลมเท้าเหยียบ 2สีเข้ม
  ขนาด - CM
 • B-RW9271
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกหกเหลี่ยม 56 ลิตร สีใส product icon
  ขนาด 380 x 440 x 600MM.
 • B-561-562DC
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก ฝาแกว่ง
  ขนาด - CM.
 • B-RW9271-2
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกหกเหลี่ยม 56 ลิตร สีใส
  ขนาดรวมฝา 43 x 37 x72 ซม.
 • B-RW9268
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกทรงกลม 20 ลิตร สีใส product icon
  ขนาด 295 X 413 MM.
 • B-RW9271-4
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกหกเหลี่ยม 56 ลิตร สีใส ฝาสี product icon
  ขนาด 37 x 42.5 x 82 ซม.
 • B-RW-9081-86
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกกลมเท้าเหยียบ 2สีอ่อน
  ขนาด - CM
 • B-RW9271-1
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 56 ลิตร หกเหลี่ยม สีใส product icon
  ขนาด 43 * 37 * 72 ซม.
 • B-RW9277
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 5 ลิตร (ทรงขอบหยัก) product icon
  ขนาด 23.5 x 21 ซม.
 • B-RW9285-86
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกกลมเท้าเหยียบ 2สี product icon
  ขนาด - CM
 • B-RW9020
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม 10 ลิตร เเบบเท้าเหยียบ
  ขนาด 25x26x35 CM.
 • B-RW9278
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 9.5 ลิตร (ทรงขอบหยัก) product icon
  ขนาด 28.2 x 25.6 ซม.
 • B-RW9262
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกกลม 14 ลิตร เท้าเหยียบ 2สี
  ขนาด 24x35.5x35.3 CM.
 • B-RW9072
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกทรงกลม 5 ลิตร
  ขนาด 20.5 * 22 ซม.
 • B-RW9072-75
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก (ทรงกลม)
  กรุณาโทรสอบถาม
 • B-RW9258
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 42 ลิตร ฝาเเกว่ง
  30.5X38X62.5 CM.
 • B-85
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 85 ลิตร เท้าเหยียบ
  ขนาด 52 x 55.5 x 78 ซ.ม.
 • B-RW9078
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 11 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยม ไม่มีฝา product icon
  ขนาด18 x 28.2 x 33 CM.
 • B-RW9073
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกทรงกลม 8 ลิตร
  ขนาด 22.5 * 27.3 ซม.
 • B-RW9293
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 45 ลิตร (ฝาแกว่ง) product icon
  ขนาด 38 x 69 ซม.